חבר מועצת העם חמודה סבאע’ זוכה בתפקיד נשיאות המועצה