בהשתתפותן של 70 חברות … השקת צעדי פסטיבל הקניות במחוז חמאת