מבזקים

פתיחת מרכז השלום הסורי –רוסי בעיר אשרפית סחנאיא