הנשיא אל-אסד במהלך פגישתו עם לי צ’יאנג בביג’ינג : הפניה מזרחה ערבות מדינית וכלכלית ביחס לסוריה

ביג’ינג – סאנא

הנשיא מר בשאר אל-אסד הדגיש כי סוריה דבקה היום יותר מאי פעם בפניה מזרחה מפני שהיא הערבות המדינית, ההשכלתית והכלכלית ביחס לסוריה וזה הוא עיקרון המדיניות הסורית.

הנשיא ציין במהלך פגישתו עם ראש ממשלת סין לי צ’יאנג בבירה הסינית ביג’ינג כי הידידות והאמון בין סוריה לסין מתבסיסים על היסטוריה דומה ועל עיקרונות קבועים .

הנשיא אל אסד הדגיש כי היחסים בין שתי המדינות מתבסיסים גם כן על 3 היוזמות שהציע הנשיא הסיני שי גין פינג בדבר פתוח שיתוף הפעולה במישור הכלכלי וההשכלתי ויצירת פרוייקטי השקעות משותפים במסגרת יוזמת החגורה והדרך, בציינו כי רוב מדינות העולם רואות בהפיכת המטביע הסיני אליואן למטביע בינ”ל מאחר שהנשק המערבי נגד מדינות העולם הוא נשק הדולר.

הנשיא אל-אסד הודה לממשלה הסינית על תמיכתה בסוריה הן במלחמתה נגד הטרור והן בהתמודדות בפני אסון רעידת האדמה.