מבזקים

זריעת העגבניות בפריפריה של דמשק ..שפע ביצור וטוב באיכות