אוניברסיטת אלבעת’ ומכון קופאלפסקי לביולוגיה הימים הרוסי דנים באופקי שיתוף הפעולה המדעי

חומס – סאנא

יו”ר אוניברסיטת אלבעת’ ד”ר עבד אלבאסט אלח’טיב דן היום עם סגן מנכ”ל מכון קופאלפסקי לביולוגיה הימים הרוסי גיורגי גיורני באופקי שיתוף הפעולה המדעי, ובעיקר בתחום הגיוון הסביבתי והימי.

שני הצדדים התיחסו לתפעול הסכם שיתוף הפעולה המדעי על ידי חילופי סטודנטים וקיום מחקרים מדעיים משותפים, וכינוס סמפוזיונים משותפים כדי לתרום בקידום היחסים המדעיים והמחקריים שלטובת שתי הארצות.