נשיא קובה הדגיש את תמיכת ארצו בעמדה הסורית

הוונה – סאנא

הנשיא הקובני מיגיל דיאז קאניל הדגיש את תמיכתה של ארצו בעמדה הסורית.

קאניל אמר כי סוריה למרות מלחמת הטרור שנמשכה עשר שנים הרי העם הסורי עומד איתן וניצח במלחמה על הטרור.

הנשיא קאניל גינה את הסנקציות החד –צדדיות שהמערב מטיל על העם הסורי.