סימפוזיון על הסופר ד”ר נזיר אל-עזמה ז”ל במרכז התרבותי בכפר סוסה