בהשתתפות סוריה הושקו במדריד פעילויות תערוכת התיירות (ויטור 2023)

מדריד – סאנא

בהשתתפות סוריה הושקו בעיר מדריד הספרדית, פעילויות תערוכת התיירות “ויטור 2023”, במושבה ה- 43, בהשתתפות 60 מדינות, ותימשך עד ה- 22 לחודש השוטף.

בהצהרה לסאנא עוזר שר התיירות המהנדס ע’יאת’ אלפראח, ראש המשלחת הסורית לתערוכה, אישר כי השתתפותה של סוריה היא עדות להתאוששות מגזר התיירות שלה ולהחזרת הביטחון והבטיחות אליה, וציין כי היא מהווה הזדמנות לקדם ולעודד הגעת תיירים לסוריה, בעלת מוצר תיירותי מגוון, וכן נותנת מקום לקיים פגישות והסכמים בין החברות המשתתפות ללשכות התיירות.