השר מח’לוף דן עם שר המהגרים הלבנוני בתוכנית שיבתם של המהגרים הסורים

דמשק – סאנא

שר המנהל המקומי והסביבה המהנדס חוסין מח’לוף דן עם שר המהגרים בממשלת המעבר הלבנונית עסאם שרף ועם המשלחת הנלווית אליו בתוכנית הלבנונית להחזרת המהגרים הסורים לבתיהם, ובהליכים הנעשים על ידי הצד הסורי כדי לבטוח חזרה מובטחת למהגרים, לפי לוח זמנים הנקבע על ידי שני הצדדים.