מרפאות ומעבדות פרטיות משתתפות בקמפיין לגילוי מוקדם של סרטן בלטקיה