מבזקים

מועצת העם: חללי שומרי הפרלמנט צירו ציור נצחי של גבורה בעימות עם הקולניאליזם הצרפתי