מבזקים

פעוליות הוועידה הראשונה להשקעות בסקטור החשמל נפתחו בדמשק

דמשק – סאנא

פעוליות הוועידה הראשונה להשקעות בסקטור החשמל  והאנרגיה נפתחו במלון בית אליאסמין  שבדמשק.

הוועידה תתכנס למשך יומיים תחת הסיסמה ההשקעות באנרגיה המתחדשת ופתוח סקטור זה בסוריה  “ומטרתה היא לחפש על הזדמניות ההשקעות במישור האנרגיות המתחדשות ופרוייקטי ההשקעות .