אשור המסגרת הכללית השיטתית ליצור מערכת חיוב אלקטרונית מושלמת ברמה הלאומית

דמשק – סאנא

הממשלה בראשותו של ראש הממשלה חוסין ערנוס אשרה היום את המסגרת הכללית והשיטתית ליצור מערכת חיוב אלקטרונית מושלמת ברמה הלאומית , על פי תוכנית ביצועית וזמנית קבועה , כדי להביא לווסות מחירי הפעילות המסחרית והכלכלית , להגיש שירותים ולקבוע מיכנזם לפעילות בין היוצר ומגיש השירות לבין הצרכן , וזאת במסגרת תוכנית הממשלה לטרנספורמציה הדגתלתית והתשלום האלקטרוני.

ראש הממשלה ערנוס הדגיש כי החיוב האלקטרוני מהווה תשתית יסודית לווסות הפעילות המסחרית , ולהבטיח זכויותיהם של הצרכן , המדינה והיוצר והשגת צדק בעלויות , ושם דגש על חשיבות שמערכת החיוב תהיינה מערכת מאוזנת ומדיוקת , שתכלול את כל שלבי הפעילות הכלכלית כדי להביא לווסות המחירים .