גלוי שדה גז חדש באגן הגז זמלה אל-מהר1 בעיר תדמור

דמשק – סאנא

שר הנפט והמנרלים המהנדס בסאם טועמה הכריז על הסתימות פעולות הקדוח באגן הגז זמלה אל-מהר1 בעיר תדמור שבפרבר חומס, שהוכתרו בגלוי שדה גז חדש וזאת בעקבות הצלחת הבדיקות של הגז.

המשרד הוסיף באתרו ברשת החברתית כי פעולות הערכת הקף הפקת הגז וחבור באר זה עם רשת הגז יסתיימו בזמן קרוב, בנוסף לכך יתקיימו פעולות קדוח נוספות באגן השדה כדי להעריך את המלאי של הגז שם.