הנשיא אל-אסד מוציא צו המעניק לעובדים בבתי חולים אונקולוגיים פיצוי על אופי העבודה