בחודש הראשון לתחנת הכוח בחסיאא יוצרו 120 מיגא וואט חשמל