קריאה להשתתף ביריד אלג’יריה הבינ”ל

דמשק – סאנא

מנגנון הפיתוח והתמיכה בתוצרת המקומית, קרא לכלכלנים הסורים שיצטרפו לפעילות יריד אלג’יריה הבינ”ל / 53 / האמור להתקיים בבירה האלג’ירית בין 13 – 18 לחודש יוני הבא.

המנגנון ציין שהוא אמור לסדר ולתאם את צעדי ההשתתפות בפעילות זו, עם הממסד הכללי של הירידים והשווקים הבינ”ל במסגרת שיווק התעשיה הלאומית בחוץ.