זה היום השביעי ברציפות …אלחסכה ללא מיים

אלחסכה – סאנא

עיר אלחסכה סובלת, זה היום השביעי ברציפות, מניתוק המיים בעקבות ההתקפות שמבצעים שכירי החרב של הכיבוש הטורקי נגד קווי החשמל המזינים את תחנת המיים של עלוק.