שר התעשייה האיראני מביע את נכונות ארצו לתרום להחזרת המפעלים לעבודה

פרבר דמשק – סאנא

שר התעשייה המחצבים והמסחר האיראני סייד רדא פאטמי אמין אמר כי החברות האיראניות מוכנות לסייע בתפעול מחדש המפעלים שהפסיקו את עבודתם בשל המלחמה, ולהקמת תעשייות משותפות.

פאטמי אמין אמר בהצהרה לעיתונאים בתום סיורו בכמה מפעלים בעיר התעשייה עדרא כי בקורו בסוריה נועד לקדום היחסים הכלכליים בין שתי הארצות, ולדון באפשרות קדומם כדי להחזיר את התעשייה הסורית לתפארת שלה, שנפגעה קשה בשל מלחמת הטרור.