32 אסירות פלסטיניות כולל 9 אמהות בבתי המעצר של הכיבוש

אלקודס – סאנא

המנגנון לענייני האסירים והמשוחררים הפלסטינים הדגיש כי 32 אסירות פלסטיניות, כולל 9 אמהות, היו נתונות לצורות הקשות ביותר של עינויים פסיכולוגיים ופיזיים בבתי המעצר של הכיבוש.

סוכנות וופא ציטטה את המנגנון שאמר היום בהודעה משלו כי האסירות סובלות מתנאים גרועים מאוד, במיוחד האסירה שורוק דו’ייאת, בת 24, שנורתה ברגע מעצרה על ידי כוחות הכיבוש ב-2015, האסירה ח’יתאם סעאפין בת 58 שנעצרה ב-2020, מעידה כי סבלן של האסירות מתגבר כתוצאה מהזנחה רפואית מכוונת, בידוד ומניעת ביקורים וחיבוק ילדיהן.