שני ילדים נפלו חלל בפיצוץ רימון בכפר אלחלו’נג’י הכבושה בריף חאלב הצפוני

חאלב – סאנא

שני ילדים נפלו חלל מפיצוץ רימון בכפר אלחלו’נג’י בריף חאלב הצפוני שנכבש על ידי כוחות הכיבוש הטורקי ושכירי החרב שלו מארגוני הטרור.

מקורות מקומיים מסרו לכתב סאנא כי רימון יד התפוצץ בשני ילדים ליד אחד ממטות שכירי החרב של הכיבוש הטורקי בכפר אלחלו’נג’י השייך לעיר ג’ראבולוס בריף הצפוני, דבר שגרם לנפילתם חלל לאלתר.