מתנחלים ישראלים עוקרים מאות עצי זית מערבית לשכם

אלקודס – סאנא

מתנחלים ישראלים תקפו היום את אדמות הפלסטינים בכפר דיר שרף מערבית לשכם שבגדה המערבית, ועקרו מאות עצי זית.

הממונה על תיק ההתנחלות בצפון הגדה המערבית ע’סאן דע’לס הבהיר לסוכנות ו’פא כי מתנחלים פרצו לאדמות הכפר, עקרו מאות עצי זית וגנבו הפרי שלהם.