מחנה אל-הול .. אסון הומניטרי לטובת וושינגטון ומקור פרנסה לטובת מיליציה קסד