אג’נחת אלשאם השתתפה ביריד אקסבו דובאי 2020

דמשק – סאנא

חברת התעופה “אג’נחת אלשאם” השתתפה ביריד אקסבו דובאי 2020 במסגרת הביתן הסורי.

חברת התעופה “אג’נחת אלשאם” הדגישה כי מטרת השתתפותה היא לתרום בהמחשת החזון העתידי לסוריה ולהבליט את תפקידה החיובי של חברת התעופה.