פגישות של שרים סורים-ירדנים ברבת עמון לדון בדרכים להגברת שיתוף הפעולה הדו-צדדי

רבת עמון – סאנא

בבירה הירדנית רבת עמון התחילו היום פגישות נרחבות של שרים מסוריה ומירדן לדון בדרכים להגברת שיתוף הפעולה הדו-צדדי בין שתי המדינות בתחומי הסחר, התחבורה, החשמל, החקלאות ומשאבי המיים.

לפי סוכנות בתרא הפגישות האלה מטרתן להפעלת היחסים הכלכליים בין שתי המדינות, והחזרת תנועת סחר החליפין במה שיגשים את אינטרסי שני הצדדים.