יחידות הצבא פרוסות בכפרים חייט, ג’לין, אל-מזיירעה וסחם אלג’ולן בריף דרעא