משרד החוץ הפלסטיני: הרחבת ההתמחלות על ידי הכיבוש מגלה  את כישלונה של הקהילה הבינ”ל לעמוד באחריותה

אלקודס – סאנא

משרד החוץ הפלסטיני חזר והדגיש כי הרחבת פעולות ההתנחלות על ידי הכיבוש הישראלי חושפת את חוסר יכולתה וכישלונה של הקהילה הבינ”ל, ובמיוחד מועצת הביטחון, למלא את חובותיה ולקחת על עצמה את אחריותה המשפטית והמוסרית כלפי פשעי הכיבוש נגד העם הפלסטיני.

משרד החוץ מסר היום בהודעה משלו וסוכנות וואפא ציטטה כי השתלטות הכיבוש על אדמות הפלסטינים והריסת בתיהם ומתקניהם להרחבת ההתנחלות, היא פשע מלחמה ופשע נגד האנושות המאיים לחסל כל הזדמנות להקים מדינה פלסטינית.