מועה”ב חידש את תקופת משימת הכוח של האו”ם בגולן הסורי הכבוש