המהנדס ערנוס דן עם שר החקלאות העיראקי בהקלת תנועת סחר החלפין בין שתי הארצות

דמשק – סאנא

ראש הממשלה המהנדס חוסין ערנוס דן היום עם שר החקלאות העיראקי המהנדס מוחמד כרים אל-ח’פאג’י והמשלחת הנלווית אליו בדרכים לתפעול ולחיזוק מתכונת שיתוף הפעולה הדו-צדדי בין שתי הארצות, ובנקיטת הצעדים האיפקטיביים הדרושים כדי להשיג עוד ועוד תיאום משותף בתחומי היצור החקלאי והחיי, והקמת חברות משותפות לתעשיה חקלאית ותחבורה יבשתית, בנוסף לתיאום בנושא ביטחון המיים של שתי הארצות לשמירת זכיותיהן על פי החוקים הבינ”ל.

גם כן השיחות התיחסו לדרכים להגביר סחר החלפין ולהקלת תנועת העברת הסחורות כדי להבטיח מצרכי השווקים בסוריה ובעיראק בכל התחומים, בנוסף לשיתוף פעולה במחקרים מדעיים לקדום החקלאות בשתי הארצות.

שר החקלאות העיראקי מצדו הדגיש את הצורך ליצור השקעות לטובתם של שני העמים בשתי הארצות, ולעבוד להרחבת אופקי שיתוף הפעולה במטרה להשיג את הביטחון התזונתי בשתי הארצות.