שיחות סוריות-עירקיות להפעלת העבודה המשותפת בתחום הסביבתי והמאבק בצחיחות והדרדרות האדמה

דמשק – סאנא

שר המינהל והסביבה המקומית, חוסיין מח’לוף, שוחח עם שר החקלאות העיראקי מוחמד כארים אלח’פאג’י והמשלחת הנלוות אליו לפיתוח יחסים ועבודה משותפת בתחום העבודה הסביבתית ולמצוא מנגנונים להילחם בצחיחות ואובדן גשם הנובע מכך, משינויי אקלים ומצאו את הפתרונות הנחוצים בשיתוף המרכז הערבי לחקר אזורים יבשים וארצות צחיחות / אכסאד /

מח’לוף הדגיש בהודעה לעיתונאים לאחר הפגישה כי הוסכם להחליף חוויות בתחום הגנת הסביבה, להפחית את הזיהום והמדבור ולהפעיל את ההסכם שנחתם עם הצד העירקי לשעבר בתחום זה לשרת את המגזר החקלאי, במיוחד כי שתי מדינות נתונות לאותם פרקטיקות מטעם הצד הטורקי, המנתק מים, על התושבים באל-חסכה והקמת סכרים בלתי חוקית בנהרות הפרת והחידקל.