פלס נפל חלל בעת פירוק מטען חומר נפץ טמון במכונית בשכונת אלסביל בדרעא