ועד השבוי סכאף קורא מחדש לדבוק בברירת ההתקוממות מול ישראל

ביירות – סאנא

הוועד של ידידי רב השבויים שבמעצרים הישראליים יחיא סכאף, קרא לרגל יום אל-קודס ההעולמי, לבני העם הפלסטיני שימשיכו הלאה להחזיק מעמד בתוך השטחים הפלסטיניים מול התוקפנות והכיבוש הישראלי בכל תוקף ובכל נחישות החלטה.

הוועד הדגיש כי פלסטינה שהכיבוש הישראלי חילל את קדושתה, תישאר לעד המצפן הראשי של ההתקוממות חרף כל ניסיונות ציר הרשע להסיט אותו ממסלולו ומכיוונו הטבעיים שהם ההתקוממות והמאבק נגד הפרוייקט הציו-אמריקני באזור.