משרד הסחר הפנימי קבע  את המוצרים והשירותים הבסיסיים לצרכנים

דמשק- סאנא

המשרד לסחר פנים והגנת הצרכן הוציא  אתמול מספר החלטות לפיהן הוא ציין לחומרים, לסחורות ולשירותים העונים על צורך בסיסי של הצרכנים,  והצעדים שיש לנקוט על ידי הגורמים המומחים של המשטרה השיפוטית נגד הפרות החנויות והפעילויות הכלכליות העוסקות בחומרים, סחורות ושירותים אלה.