מבצר בניאס בגולן הסורי הכבוש… מבצר היסטורי בפני הכיבוש הישראלי