לאחר 93 שנים להתגלותה… אוע’רית סיפור סורי בעל היסטוריה השכלתית מעולה