ההשקעה בחקלאות במחוז סוידאא מניבה פרי

אלסוידאא –סאנא

החקלאים במחוז אלסוידאא משקעים מאמצים רבים במישור החקלאות בכל המישורים ובעיקר ביבול התפוחים , ובאזור דהא אלגבל יבול זה הניב כ-15 טון תפוחים.