עצרת מחאה לסגלי החינוך והתלמידים בתל חמיס בפרבר קאמשלי כאות גנות להשתלטות קס”ד על בתי הספר