משלחת סורית דנה במוסקבה בצעדי השלמת תוכניות שיתוף הפעולה בין דמשק למוסקבה

מוסקבה – סאנא

במעון משרד הפיתוח הכלכלי של רוסיה שבמוסקבה, כונסה היום אחרי הצהריים פגישת עבודה בין המשלחת הסורית העושה עתה ברוסיה בראשותו של השר לענייני הרפובליקה מנסור עזאם לבין משלחת רוסית מטעם משרדי הפיתוח הכלכלי, החוץ, האנרגיה, התעשיה, המסחר, האוצר והחקלאות.

במהלך הפגישה נידונו הצעדים המיועדים להשלים את תוכניות שיתוף הפעולה עליהן הסכימו שני הצדדים במהלך הביקור שבו פתחו בדמשק לאחרונה סגן ראש הממשלה הרוסית יורי פוריסוב ושר החוץ סרגיי לברוב אשר נפגשו גם כן עם הנשיא בשאר אל-אסד ועם בכירים סורים רבים.

ראוי לציין כי השיחות הבילטראליות התמקדו בתוכניות שיתוף הפעולה המסחרי, החקלאי והתעשיתי בנוסף לתחומי האנרגיה, התחבורה והמים במטרה לחזק את אושיות השוק המקומית לעומת התוצרת והצריכה בצל הסנקציות הכלכליות והעוולניות אשר הוטלו על סוריה ובכן על השווקים הסוריות.