עוריקאת קורא לשלטונות הכיבוש לשחרר אסיר נדבק בווירוס הקורונה

אלקודס – סאנא

מזכ”ל הוועד הפועל של אש”ף סאאב עוריקאת קרא לשלטונות הכיבוש הישראלי לשחרר מייד את האסיר החולה בסרטן קמאל אבו ו’ער לאחר שנדבק בנגיף הקורונה המתחדש ,וגם האסירים האחרים החולים ,הזקנים והילדים בצל סכנת התפשטות הנגיף המאים את חייהם.

סוכנות וופא על פי עוריקאת שאמר היום בהודעה משלו ,הזהרנו את החברה הבינ”ל במשך החודשים שעברו מפני סכנת התפרצות נגיף קורונה בתוך בתי המעצר ,ודרשנו מכל המדינות וארגוני המשפט להתערב ,אבל אי הענות ישראל לדרישות הפלסטיניות והבינ”ל ,והתחמקותה לציית למשפטי החוק האנושי הבינ”ל ,ונפילתו חלל של האסיר סעדי אלע’ראבלי לפני כמה ימים בפשע הזנחה רפואית זדונית , היה צריך על החברה הבינ”ל להתחשבן עם שלטונות הכיבוש על הפרותם המתמשכת להעניש אותם ולשלם מחיר כבד בשל הפרות המנוגדות לחוק הבינ”ל.