מערכות הביטחון בלבנון ..פתיחת הגבולות עם סוריה במהלך היומים שלישי ורביעי הבאים

ביירות – סאנא

מערכות הביטחון הכללי בלבנון מסרו על פתיחת הגבולות היבשתיים עם סוריה ב- 7 ו-8 לחודש יולי השוטף בפני הלבנונים ומשפחותיהם שרצו לחזור ארצה מסוריה.

יש לזכור כי מערכות הביטחון בלבנון כבר מסרו מספר פעמים על פתיחת הגבולות היבשתיים עם סוריה במטרה לקבל את פניהם של התושבים הלבנונים החפצים בחזרה ארצה.