הנשיא אל-אסד בפני ישיבת מפקדת בעת’: ניסיון ההסתייעות המפלגתית הצליח ליצור תזוזה ודיאלוג ברמה הלאומית

דמשק – סאנא

נשיא הרפובליקה ד”ר בשאר אל-אסד עמד היום בראש ישיבת המפקדה המרכזית של מפלגת בעת’ הערבית סוציאליסטית ובמהלכה היה ויכוח על הניסיון של ההסתייעות המפלגתית האחרונה על כל הצדדים שלה הן החיוביים והן השליליים, והדגיש כי המפקדה המרכזית צריכה ללכת לפי תוצאות התהליך הזה בהתחשב בדעת הכלל העממית, אשר הושפעה בה והשפיעה עליה, ובכן הבחירה במועמד מסויים מסמנת שהוא לא מייצג את מפלגתו בלבד אלא את המולדת כולה גם כן.

הנשיא אל-אסד ציין במהלך הישיבה שניסיון זה כבר הצליח ליצור תזוזות ודיונים מפלגתיים ולאומיים כלליים ובה בעת הבליט את חשיבות הדימוקרטיה בשל שביכולתה להביע את ברירות הבוחרים, והוא הדגיש עוד כי עקרון הצלחת הדימוקרטיה טמון בהמשכיותה ובפיתוח המכניזם שלה תוך כדי אימוץ הקריטריונים הכי טובים בנוסף לרמת שקיפות כה עליונה בשל שהיא נושאת בתוכה את היכולת לתקן את השגיאות ולחזק את הצעדים החיובים על חשבון אלה השליליים שנראו ואשר עלולים להיראות בכל אחד משלבי ישום הדימוקרטיה.

הנשיא אל-אסד הדגיש כי ניסיון חדש זה שיקף את המציאות על כל צורותיה הן החיוביות והן השליליות, ובכן נחשב הוא לניסיון כה מעניין,  אבל מידת הצלחתו סומכת על הערכתו המדוייקת ולמידת הלקחים בעתיד דרך פיתוח והרחבת בסיס ההצטרפות ככל האפשר באופן שבסיס זה יוכל לזהות את הנכון ולהגביל את הפגמים לצד הגבלת תפקידה של השחיתות האלקטוראלית.

במהלך הישיבה העלו חברי המפקדה המרכזית על נס, את הניסיון הפנים-מפלגתי הזה בהשתתפותם של הגורמים המפלגתיים כולם, שלא לדבר על מצב הדיאלוג וההתפעלות בתוך ובחוץ המפלגה, והדגישו את נחישותם ללכת ולתת אומדנה לניסיון הזה במטרה להגביר כל מה שהוא חיובי ולהתרחק מכל מה שהוא שלילי.