משרד החוץ : וועידת בריסל על סוריה מבהירה כי ארצות הברית האיחוד האירופי ומשטריהם ממשיכים במדיניותם העויינת כלפי סוריה

דמשק- סאנא

מקור רשמי במשרד החוץ והמהגרים הדגיש כי וועידת בריסל על אודות סוריה מבהירה כי ארצות הברית, האיחוד האירופי ומשטריהם ממשיכים במדיניותם העויינת כלפי סוריה.

המקור אמר בהודעה לסאנא כי המשטרים האלה הגישו כל צורות התמיכה בטרור, גנבו כל המשאבים של הסורים, כמו נפט, וחיטה ועיכבו את השיקום שהטרור הרס , והטילו סנקציות ממושכות ואינם יכולים לטעון בשום פנים ואופן לשמור על הסורים.

המקור הוסיף כי סוריה מגנה וועידות אלו שהן נחשבות התערבות בוטה בענייני הפנים של סוריה אשר הם מסמכויות הסורים וממשלתם הלגטימית , והיא מדגישה כי הסיוע היחיד למשטרים אשר יגישו לסורים להפסיק את התמיכה בטרור, לישם את החלטת מועצת הביטחון מספר 2253 המיוחד להילחם בטרור, ולכבד את רבונות סוריה ולא להתערב בענייניה.

המקור ציין כי עתיד סוריה מזכותם של הסורים בלבד,  והלחצים המדיניים והכלכליים לא ישפיעו על הרצון החופשי של הסורים.