יותר מ-50000 טונות של אפרסקים צפויות השנה .. משרד החקלאות הגיש לפלחים 34000 שתילים