מבזקים

כלי נשק ותחמושת רובם מתוצרת מערבית וסמים משרידי הטרוריסטים באזור הדרום