עיר דמשק ופרברה התפרסמו זה מאות שנים ביצור מיץ המשמשים המיובש המכונה קמר אל-דין א-שאמי

דמשק – סאנא

ברחבי חוות הגוטה של דמשק מתחיל בימים אלה מסע יצור מיץ המשמשים המיובש שרק עיר דמשק והגוטה שלה התפרסמו במיוחד ביצורו זה מאות שנים.

לאחר שעצי הגוטה מתקשטים בפירות המשמשים מתחילים המפעלים להתחרה ביניהם לרכישת החלק הכי-גדול מפירות המשמשים הטעימים האלה, כדי ליצר (קמר אל-דין א-שאמי) הוותיק המיוצר ממיץ המשמשים המיובש שסוריה הגישה כמתנה לעולם.