מבזקים

פולטקאים ומפלגות לבנוניים קוראים לדבוק בהתנגדות כדי לעמוד בפני החמדנות הישראלית

בירות – סאנא

יו”ר הוועד הפועל בתנועת אמל הלבנונית מוסטפא אל-פועאני הדגיש כי הדבקות בהתנגדות הלאומית היא גורם מרכזי בעימות עם החמדנות הישראלית, ולהביא להפלת עיסקת המאה ולשחרור השטחים הכבושים.

אל-פועאני אמר בנאום שנשא היום:(על אלה שמהמרים על כל צורה של נורמליזציה עם האוייב הישראלי לדעת שאין להם מקום בינינו, משום שאוייב זה הוא התגלמות הרשע המוחלט, וימשיך להיות אוייב כל עוד יש גרגיר מהשטחים שנתון לכיבוש.

ובהקשר זה מפגש המפלגות והכוחות הלאומיים באל-בוקאע שבלבנון הדגיש את הצורך לדבוק בהתנגדות, וראה כי כל פגיעה בה היא חתירה דחויה.

המפגש הכריז בהודעה שפרסם היום כי התקפת נשק ההתנגדות על ידי הקריאות המבישות לסלוקו, היא בוגדנות לאומית שפוגעת בכבודה של לבנון, ונועדה לפגוע בגורמי עוצמתה של לבנון המתבטאת בהתנגדות הלאומית.