הגופים המעוניינים בדבר מפרקים יותר מ / 700 / מוקשים ומטעני חבלה מזרחית לסלמיה שבכפר חאמת

חמאת – סאנא

במהלך הסריקות ומעקב אחר איתור ואבטחת האזורים המשוחררים מפני הטרור, פירקו הגופים המעוניינים בדבר יותר מ / 700 / מוקשים ומטעני חבלה משרידי  הטרוריסטים באזור המזרחי לעיר אלסלמיה שבפריף חמאת.

כתב סאנא מסר כי נותרו יותר מ / 700 / מוקשים ומטעני חבלה, אשר פורקו על ידי הגופים המעוניינים בדבר במהלך פעולות הסירקה שהם מבצעים בסביבתו של הכביש  את’ריה באזור המשתרע ממזרח לעיר סלמיה שבריף חמאת.