ציר רוסי: המדיניות האגרסיבית של האיחוד האירופי כלפי סוריה חושפת את המציאות הבלתי אנושית שלה

מוסקבה – סאנא

חבר הדומא של רוסיה דיניס פארפיונוב הדגיש כי הארכת האיחוד האירופי בצעדים השרירותיים החד-צדדיים נגד סוריה באה עם תכתיבים אמריקנים, בהתחשב בכך שמדיניות אגרסיבית זו חושפת את האמת ואת מהותו של המערב הבלתי אנושי.

פארפיונוב בראיון לכתב סאנא במוסקבה אמר כי סורים שעברו את הטרגדיות של מלחמת הטרור והכאב שנגרם בגלל הסנקציות הכלכליות המערביות שהוטלו על מדינתם, נתונים לצעדים שרירותיים שהוכנו על ידי הממשל האמריקני, שמגבירות את סבלם, העם הסורי גינה את המדיניות של הטלת סנקציות על כל צורותיה.

הוא הבהיר כי החוק האמריקני הידוע לשמצה של “חוק קיסר” המשרת את המטרות הגיאו-פוליטיות של ארצות הברית לא יהיה טוב יותר מגורלם של צעדים לא חוקיים וחסרי אנוש אחרים שלא הצליחו להשיג את המטרות הנכספות, בזכות איתנותם של תושבי סוריה ומודעותיהם למהות המדיניות האמריקאית.

פארפיונוב הביע את ביטחונו כי העמים ותנועותיהם המתקדמות בעולם לא ישתקו כלפי הגישה הפלילית המטופשת בה נוקטים ארצות הברית ושותפיה המערביים כנגד עמים אחרים, ובמיוחד העם הסורי, ויפשיטו את מטרותיה הקולוניאליסטיות ויחשוף את גרעתה התגובה, והצביע כי ארצות הברית ושותפיה המערביים מבקשים להאריך את תקופת המלחמה הטרוריסטית, הכלכלית והתקשורתית שסוריה חשופה אליהן ומכשילה את שיקום תשתיות הכלכלה הסורית, אך הם אינם מבינים כי גישתם האגרסיבית והפשיסטית מגבירה את איתנותו של העם הסורי ואת נחישותו לגרש כל כובש מארצו.