גלוי כחצי מליון כדורים ורקטות ואמצעי לחימה שונים בשרידיהם של הטרוריסטינם באזור הדרום

פרבר דמשק – סאנא

הגופים המעוניינים בדבר מצאו רקטות נגד טנקים ומספר גדול של פגזים, כולל בכך  אמצעי לחימה מתעשייה אמריקנית, וכחצי מליון כדורים שונים, בנוסף למאות ק”ג של סמים שהסתירו אותם ארגוני הטרור בקיניהם מתחת לאדמה לפני בריחתם מאזור הדרום.

מקור בגופים המעוניינים בדבר מסר לכתב סאנא כי במהלך הסריקות שנעשו באזורים המשוחררים בשרידי הטרוריסטים נמצאו כמויות גדולות של אמצעי לחימה קלים ובינוניים, בנוסף לתחמושת לרובים אמריקניים ורקטות נגד טנקים.